FM CONSULTING

FM

CONSULTING
www.fmconsulting.sk
Tím
MUDr. Mária Komorová
MUDr. Mária Komorová
0905 106 911
e-mail: maria.komorova@fmconsulting.sk
  • 26.05.1986 ukončila štátnymi skúškami štúdium na Lekárskej fakulte hygienickej Karlovej Univerzity v Prahe
  • 24.10.1990 absolvovala kvalifikačné atestačné skúšky prvého stupňa v obore hygiena a epidemiológia
  • 25.05.1999 absolvovala nadstavbové atestačné kvalifikačné skúšky v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
  • 12.12.2003 získava certifikát Slovenskej zdravotníckej univerzity oprávňujúci vykonávať preventívnu závodnú zdravotnú službu